Et økonomifag i krise?

bookmark

Med Steve Keen

torsdag 3. oktober 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Manifest Analyse og Radikalt Økonominettverk

Inngang: Gratis

I disse dager er det fem år siden Lehman Brothers gikk konkurs, noe som markerte startskuddet for den pågående krisa i verdensøkonomien. Kritikere med ulikt utgangspunkt har i årevis advart mot en nært forestående kollaps. Men de fleste økonomer ble tatt på senga. Mye tyder på at det skyldes problemer i selve økonomifaget.

Den australske økonomiprofessoren Steve Keen er blant økonomene som lenge har kritisert de sentrale læresetningene innen økonomifaget. I sitt foredrag vil han bl.a. snakke om sin bok Debunking Economics. The Naked Emperor of The Social Sciences fra 2001 (ny utgave 2011), der han argumenterer for at nyklassisk økonomi, med sin ufunderte tro på likevekt og stabilitet, er uegnet til å forklare den virkeligheten vi lever i.

Trenger økonomifaget en reform dersom framtidige kriser skal unngås? Og hva er alternativene?

Steve Keen (f. 1953) er en australsk økonomiprofessor som ofte introduserer seg selv som en «anti-økonom». Han er av mange utpekt som en av økonomene som advarte mot og forutså finanskrisen. Boka hans «Debunking Economics» kom i ny og utvidet utgave i 2011 (http://www.amazon.com/Debunking-Economics-Revised-Expanded-Dethroned/dp/1848139926). Keen har de siste årene bidratt til utviklingen av nye og bedre økonomiske datamodeller som inkluderer banker og gjeld på en mer realistisk måte.