Et spill om ære. Mannlig stolthet og kvinnelig ydmykelse i den europeiske julikrisen 1914

bookmark

Ved Ute Frevert

lørdag 23. november 2013, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fritt Ord

Inngang: Gratis

Ute Frevert er professor i moderne historie ved Free University of Berlin, og daglig leder for Max Planck-instituttet. Hun har særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til sosial- og kulturhistorie, samt kjønnsstudier i et historisk perspektiv. Hennes to siste bøker på engelsk er A Nation in Barracks: Modern Germany, Military Conscription and Civil Society ( 2004) og Emotions in History – Lost and Found (2011).

Dette er tredje foredrag i serien ‘War to End War’, om første verdenskrigs utbrudd, forløp og konsekvenser, arrangert i samarbeid med Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO). Arrangementet foregår på engelsk.