Et verdig liv

bookmark

Ved Hills-Johnes, Hareide, Paus

torsdag 15. september 2016, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Antroposofisk Selskap og Camphill Landsbystiftelse

Inngang: Billett

Bærekraften i det sårbare – konflikt som eiendom. En dedikasjon til professor Nils Christie og Camphill landsbyene. Innlegg av Kirsti Hills-Johnes, Dag Hareide og Karen Kristin Paus.

 

Nils Christie og landsbyene

Antroposofisk Selskap og Camphill landsbystiftelse ønsker velkommen til en kveld som vi dedikerer til Nils Christie og landsbyene. Professor Nils Christie, som en mannsalder arbeidet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, hadde en nær tilknytning til landsbyene fra 1970 og fram til sin død våren 2015. Han hadde en dyp undring overfor landsbyboerne, og beundret det «sosiale eksperiment» som landsbyene representerte. Selv var han leder for Landsbystiftelsens Representantskap i en årrekke. Boka Bortenfor anstalt og ensomheten. Om landsbyer for usedvanlige mennesker kom ut i 1989.

Først og fremst var Nils Christie en menneskevenn. Ikke bare overfor de utviklingshemmede, men de «sårbare i samfunnet». Og han etterlater seg mange spor. Opprettelsen av konfliktrådene i Norge var Nils Christies impuls. Hvordan kan menneskene få eierskap til egne konflikter, delta aktivt og ta ansvar for å finne løsninger.

På Litteraturhuset 15. september vil Kirsti Hills-Johnes gi et bidrag om Nils Christie og landsbyene. Kirsti har vært medarbeider på Camphill Vidaråsen siden 1974. Dag Hareide, tidligere rektor ved Nansenskolen og nå seniorrådgiver for Regnskogsfondet, vil ha et innlegg kalt «Bærekraften i det sårbare». Karin Kristin Paus, seniorrådgiver ved Sekretariatet for Konfliktrådene, vil snakke om «konflikt som eiendom» ut fra betydningen av konfliktrådene.

Entré: kr 100,-.

Arrangementet er en del av 50-års jubileet for Camphill i Norge. Les mer om jubileet her:

http://jubileum.camphill.no