Etableringsutfordringer i boligmarkedet

Etableringsutfordringer i boligmarkedet

bookmark

Hva innebærer det å stå utenfor – og hva kan gjøres?

torsdag 31. august 2023, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: OsloMet - storbyuniversitetet

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Se arrangementet direkte på nett her

Seminaret vil presentere nyere forskning på boligmarkedet, og spørsmålene som diskuteres er knyttet til:

  • Hvor omfattende er etableringsutfordringene, og hvem gjelder det?
  • Har vi gode nok metoder til å fange opp utfordringsbildet?
  • Hva betyr det å stå utenfor – og hva kan gjøres?

Program

Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR på OsloMet ønsker velkommen kl 08.30. Det blir presentasjoner fra:

  • Kim Astrup fra NIBR på OsloMet: «Mellomsjiktet, et nyttig begrep for å forstå etableringsutfordringer på boligmarkedet? Betydningen av Foreldrebanken, sparepotensial og startslånsordningen.»
  • Mari Olsen Mamre, Handelshøyskolen, NMBU: «Boligkjøpekraften til en representativ førstegangskjøper i norske storbyer»
  • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank: «Boligkjøpekraften blant husholdninger som ikke eier bolig»
  • Hannah Gitmark, forfatter av «Det norske hjem»: «Boligmarked som kilde til økt sosial ulikhet?»

Etterfulgt av politikerdebatt: Trenger vi en mer aktiv og omfordelende lokal boligpolitikk?

Arrangementet strømmes og er åpent for alle. Velkommen!