Etikkinformasjonsutvalget

bookmark

Åpent innspillsmøte

torsdag 13. desember 2018, kl. 09:00 til kl. 11:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Etikkinformasjonsutvalget

Inngang: Gratis med påmelding

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe for å utrede en lov om etikkinformasjon. Utvalget skal vurdere om næringsdrivende bør pålegges å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden.

 

Vårt arbeid er i gang og Etikkinformasjonsutvalget inviterer derfor berørte aktører som næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og akademia til å gi innspill.

 

Påmelding her.