Etisk husdyrhold

Etisk husdyrhold

bookmark

mandag 27. september 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Biologisk-dynamisk forening

Inngang: Gratis

Uten våre husdyr ville det være vanskelig for oss mennesker å overleve. De forsyner oss med mat, gjødsel, arbeidskraft og har også en viktig sosial rolle. Hvilket moralsk ansvar har vi ovenfor dem? Og hvordan kan dette settes i praksis? Demeter-regelverket i det biodynamiske landbruket har godt dyrevelferd som en selvfølge.

Som hovedinnleder har Biodynamisk Forening invitert Erika Hogstad Fjæran, leder for Forening for Norske Etologer. Erika skal snakke om etologi i husdyrhold, som gir et grunnlag for hvordan vitenskap kan anvendes på en god måte for å legge best mulig til rette for dyrene i produksjon.

Erika Hogstad Fjæran er utdannet med master i husdyrvitenskap og etologi (Nord universitet og NMBU), og er leder for Foreningen Norske Etologer. Hun har etterutdanning innen dyreassisterte intervensjoner og prosjektledelse, og jobber til daglig som prosjektleder hos Trøndelag Bondelag. Erika har tidligere jobbet i kommunal landbruksforvaltning, og hos Norsk Sau og Geit som beite- og utmarksrådgiver

Eric Brinkhof, biodynamisk birøkter og daglig leder i Biodynamisk Forening, skal snakke om husdyrhold fra et biodynamisk synspunkt.

Urs Gamper, biodynamisk
bonde og leder for Demeter Norge, skal fortelle om Demeter-regelverket. Deretter åpner vi for en samtale.

Arrangementet er en del av Økouka Oslo 2021. ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Uka vil vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag.