Etnisk segregering i storbyene

bookmark

Nordiske eksperter deler erfaringer

onsdag 17. november 2010, kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Inkluderingsutvalget (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Inngang: Gratis

Inkluderingsutvalget inviterer i samarbeid med Nordisk Ministerråd Oslo til nordisk forskningsseminar om etnisk bosettingssegregering. Både i Danmark, Norge og Sverige har debatten om segregerte storbyer gått høyt denne høsten. Inkluderingsutvalget har invitert en ekspert på segregering fra hvert av de nordiske landene (bortsett fra Island) for å få deres erfaringer og råd.

Arrangementet er åpent for alle. Besøk facebookeventen her.

 

Program:

Velkomst: En inkluderingspolitikk for et moderne Norge v/ Osmund Kaldheim, leder av Regjeringens Inkluderingsutvalg.

Svensk boligpolitikk i et migrasjonsperspektiv  v/ Roger Andersson, Professor i Samfunnsgeografi, Uppsala Universitet

Etnisk boligsegregering på norsk: suksess og utfordring v/ Susanne Søholt, Forsker II, NIBR

Dansk løsning: målsetninger og resultater v/ John Andersen, professor, Roskilde Universitet

Finland: The Finnish model of prevention: an on-coming crisis v/ Matti Kortteinen, professor i sosiologi, Helsinki Universitet

Plenumsdebatt, og åpent for spørsmål fra salen