Ett-årsdagen for jordskjelvet i Nepal:

bookmark

Nepal som fokusland – Norges rolle etter jordskjelvet og framover

mandag 25. april 2016, kl. 12:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Nepalnettverket

Inngang: Gratis

Ett år har gått siden et ødeleggende jordskjelv rammet Nepal i april 2015. Landet er fremdeles i en svært krevende situasjon etter jordskjelvet som rammet hardt; over 8000 døde og mange flere ble skadet. Skjelvet hadde også store konsekvenser for infrastrukturen. Landet er nå preget av høyt politisk konfliktnivå og er i en sårbar fase.

Vi inviterer til dette seminaret for å sette lys på situasjonen i Nepal ett år etter jordskjelvet. Norge har hatt et langt og nært samarbeid med Nepal. Landet er ett av seks fokusland for norsk bistand. Det er viktig at Norge fortsetter å bidra til gjenoppbyggingen av Nepal og støtter norske organisasjoner og deres lokale partneres rolle i dette arbeidet.

Seminaret fokuserer på tiden fremover og hvilken rolle Norges regjering, sivilsamfunn og næringslivsaktører bør spille. Dette diskuteres i lys av jordskjelvet og det vi har lært og erfart det siste året. Vi ønsker å vise viktigheten av et nepalsk sivilt samfunn som er rustet til selv å håndtere gjentakende og stadig kraftigere naturkatastrofer, spesielt med tanke på at Nepal er svært sårbart når det gjelder naturkatastrofer.

Se link til Facebook-event/meld deg på her: https://www.facebook.com/events/202738303442830/

Spørsmål vi ønsker å diskutere:

  • Nepal som fokusland – hva betyr dette i praksis?
  • Hva er status i Nepal ett år etter jordskjelvet, og hva bør prioriteres høyest fremover?
  • Hvordan kan norske organisasjoner og deres lokale partnere best legge til rette for overgangen mellom nødhjelp og langsiktig bistand i Nepal?

Program:

12:30 Velkommen v/Kari Helene Partapouli, Utviklingsfondet

12:40 Minnemarkering – ett minutts stillhet

12:45 Tore Hattrem, statssekretær UD 

13:15 Gauri Pradhan, tidligere talsperson for National Human Rights Commission i Nepal 

13:50 Pause

14:00 Ett år etter jordskjelvet, hva er viktigst framover og hvordan kan Norge bidra?

– Fornybar energi: Tima Lyver Utne, SVP International Hydro, Statkraft.

– Utdanning: Vigdis Halvorsen, Programsjef, Plan Norge

– Norges rolle: Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

15:10 Oppsummering og avslutning

15:15 Resident Nepali Association (NRNA) inviterer til minnemarkering utenfor Litteraturhuset. Etterpå inviterer de til middag på restaurant Everest i Hausmannsgate 8K. 

 

Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Med unntak av den politiske debatten, er seminaret på engelsk.