Etter beste kjønn. Kjønnsperspektiv på medier og journalistikk

bookmark

Boklansering

tirsdag 15. desember 2015, kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Universitetsforlaget og Norsk PEN

Inngang: Gratis

Hvordan ser kjønnsfordelingen ut i dagens mediesamfunn? Kommer egentlig mangfoldet i Norge godt nok fram i mediene, enten vi snakker om nye eller mer tradisjonelle? Hva gjør det med vår oppfatning av kjønn når nettavisene stadig spiller på nakenhet, og nettdebattene fylles med hatefulle ytringer?

Program:
• Innledning ved Elisabeth Eide (professor ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus) og Kristin Skare Orgeret (professor ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus)
• Paneldebatt med Shabana Rehman (frilans), Marie Simonsen (redaktør, Dagbladet) og Curt Rice (rektor, Høgskolen i Oslo og Akershus)
• Åpent for spørsmål og kommentarer fra salen

Lett servering (gløgg og snacks).

Etter det beste kjønn presenterer studier av medier med kjønnsblikk på journalistikken. Journalistikken både former og formes av våre forestillinger om kjønn. Dagens mediesamfunn reiser nye spørsmål om kjønnsrepresentasjon og presentasjon. Det gjør også nye definisjoner og teorier.

Bidragsytere: Nora Brønseth, Thea N. Dahl, Tine Eide, Torunn Grymer, Åsta Hoem Hagen, Aina Landsverk Hagen, Liv Iren Hognestad, Afshin Ismaeli, Hanna Marie Knudsen, Hege Lamark, Lisbeth Morlandstø, Marie Roksund og Ida Save. De fleste bidragsyterne vil også være til stede på arrangementet.

Les mer om boka her

Lanseringen er åpen for alle.

Velkommen!