Etter oljen: grønn teknologi?

bookmark

Er miljøteknologi svaret?

tirsdag 25. mai 2010, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nordisk Ministerråd Oslo

Inngang: Gratis

Utvikling av grønne energiformer er den internasjonale dagsordenen. Har Norge noen betydning i «den nye forsvarspolitikken», som Blair kalte det? Og klarer vi lettere å nå våre mål om vi samarbeider og samordner oss i Norden?

Møteleder: Bjørn Hansen (tidl. URIX)