Etter Paris…

bookmark

Hvordan bryte den onde sirkelen?

mandag 9. februar 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Hva ligger bak terroranslaget mot ukeavisen Paris Hebdo og et jødisk kjøpesenter i Paris? Kan det samme skje her i Norge? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Og hvor kommer hatet fra? Spørsmålene er mange etter Paris-terroren, som rystet en hel verden i januar. 

Universitetet i Oslo inviterer til foredrags- og debattserien «Etter Paris…», der forskere fra ulike fagmiljøer vil bidra med sine forklaringer om hva som skjedde og hvordan det er mulig å komme videre. 

Andre arrangement ut er:
Hvordan bryte den onde sirkelen?

Militant islamisme og voldelig høyreekstremisme skaper frykt og usikkerhet i mange europeiske land. Massakren i Charlie Hebdos redaksjonslokale er den siste påminnelsen, men vi vil heller aldri glemme 22. juli. Forskere fra Universitetet i Oslo diskuterer årsakene til politisk vold i dagens Europa, og spør både om hvor raseriet kommer fra og hvordan polariseringen kan stanses.

Innledere:
Sindre Bangstad
, forsker, Det teologiske fakultet (UiO)
Anne Hege Grung, førsteamanuensis, Det praktisk-teologiske seminar (UiO)
Mette Andersson, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO)
Cathrine Thorleifsson, postdoc ved Sosialantropologisk institutt (UiO)   

Ordstyrer: 
Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt (UiO)

Det blir debatt og anledning til spørsmål fra salen.

 

Første arrangement i serien er 4. februar, les mer her.