Etter Paris: Antisemittismens tilbakekomst

bookmark

Innlegg og debatt

mandag 23. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Ser vi med angrepene på jøder i Paris og København tilbakekomsten av en voldelig og ekstrem antisemittisme i Europa, som også har funnet veien til Norden?

En bølge av antisemittisk vold vi ikke har sett tilsvarende av i etterkrigstiden har de siste årene skylt over Europa, og nådde for noen uker siden Danmark. Samtidig har antisemittiske holdninger og ytringer fått en større plass i offentligheten og preger igjen europeiske jøders liv.

Er Europa på vei til tilstander som minner om mellomkrigstidens antisemittisme? Hva kjennetegner dagens antisemittisme, i hvilke miljøer har den utbredelse og hvordan spres den? Hvilken rolle spiller konspirasjonsforestillinger, Israel-Palestina-konflikten og økende gruppepolarisering? Hva slags bevissthet finnes om antisemittisme i det norske samfunnet – er vi i stand til å gjenkjenne den?

Innledere:
Andreas Snildal, stipendiat i historie, UiO. Antisemittisme historie i Norge og Europa.
Tove Gravdal, journalist, Morgenbladet. Den nye antisemittismen i Frankrike.
Vibeke Moe, stipendiat og prosjektkoordinator, HL-senteret. Antisemittiske holdninger og ytringer i Norge.
Shoaib Sultan, rådgiver, Antirasistisk senter. Antisemittisme i ekstremistiske miljøer.

Ordstyrer: Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, jusstudent og skribent.

Etter innleggene blir det en kort debatt mellom innlederne. Deretter åpner vi for spørsmål og kommentarer fra salen.

Åpent for alle. Velkommen!

Arrangementet inngår i en serie under tittelen Etter Paris. Les mer om serien her
Sjette arrangement i serien er
torsdag 26. mars og har tittelen «Løper mediene terroristenes ærend».

FOTO: Peter Kirkeskov Rasmussen/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0. En politimann står vakt utenfor synagogen i København etter at vaktmannen Dan Uzan ble drept og to politimenn såret i et angrep 15. februar 2015.