Etter Paris: Løper mediene terroristenes ærend?

bookmark

Innlegg og debatt

torsdag 26. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Medienes rolle i terrorisme er mangfoldig og komplisert. Terrorister er avhengig av mediene for å få oppmerksomhet og å skape frykt, og forholdet mellom mediene og terrorisme har blitt beskrevet som en symbiose. Likevel er det nødvendig at mediene dekker terrorisme, og journalistiske formater fyller sentrale funksjoner i katastrofer som terrorhandlinger.

Seminaret diskuterer redaksjonelle dilemmaer knyttet til dekningen av terror, og spør også i hvilken grad sosiale medier skaper en ny dynamikk i relasjonen mellom terrorisme, medier og publikum. I tillegg vil seminaret belyse hvordan ikkevoldelige islamister utvikler mediestrategier for å bekjempe koblingen mellom terror og islam.

Innledere:
Petter Nesser, forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Jihadistterroristers bruk av mediene.
Mona Abdel-Fadil, postdoktor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Islamister på nett.
Gunn Enli, førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunkasjon, UiO. Mediedekningen av terrorisme.
John Olav Egeland, journalist og politisk kommentator, Dagbladet. Redaksjonelle dilemmaer.

Ordstyrer: Espen Ytreberg, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Det blir spørsmålsrunde og debatt etter innleggene, som er på ca. 10 minutter hver.

Gratis og åpent for alle. Velkommen!

Arrangementet inngår i en serie under tittelen Etter Paris. Les mer om serien her

FOTO:
Foto: Harald S. Klungtveit.