EU og det norske paradoks

bookmark

Boklansering og debatt

mandag 17. mars 2014, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Samtidig som 200-årsjubileet for den norske Grunnloven markeres bredt er det også 20 år siden EØS-avtalen trådde i kraft. Både EØS-avtalen og en rekke andre avtaler med EU utvikles og utvides stadig, og få er klar over hvor sterkt integrert Norge er i Europa i dag. Hva betyr dette for norsk demokrati og folkestyre? Hva betyr det for Grunnlovens status og rolle? Er det Norges eller EUs grunnlov som gjelder i Norge anno 2014? 

ARENA inviterer til debatt om boken Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Les mer om arrangementet her.