Europautredningen legger frem sin rapport

bookmark

tirsdag 17. januar 2012, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Europautredningen og Utenrikdsdepartementet

Inngang: Gratis

 

For to år siden oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport er nå klar – NOU 2012: 2.

I forbindelse med fremleggelsen inviterer Europautredningen og Utenriksdepartementet til åpent møte i Litteraturhuset (Wergelandsveien 29, Oslo) tirsdag 17. januar, kl. 13.00-15.00 (Wergelandsalen). 

Presentasjon av hovedfunn ved utvalgsleder Fredrik Sejersted.

Overrekkelse av rapporten til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Åpent for spørsmål fra presse og publikum.