Europeisk sikkerhet og Ukraina-krigen

Europeisk sikkerhet og Ukraina-krigen

bookmark

forskning, formidling og forståelse

torsdag 8. september 2022, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Institutt for forsvarsstudier

Inngang: Gratis - Påmelding

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

IFS-konferansen 2022 vil samle ledende norske forskere, journalister og byråkrater for å diskutere de sikkerhetspolitiske utfordringene Norge og Europa står overfor, og hvordan vår forståelse av dem formes.

Russlands angrep på Ukraina har utløst et skred av sikkerhetspolitiske utfordringer. Hvordan skal europeiske land forholde seg til Russland framover? Hva er Norges plass i en endret sikkerhetsarkitektur – hva forventer vi av andre, og hva kan Norge bidra med? Hvordan skal europeiske land håndtere et voksende Kina og at Stillehavsregionen legger stadig større beslag på USAs sikkerhetspolitiske oppmerksomhet?

Krigen i Ukraina har også utløst en debatt om forskningen og «ekspertisens» rolle i vår forståelse av dette tidsskillet i europeisk sikkerhet. Hvordan går forskere fram for å analysere statslederes handlemåter, og i hvilken grad kan de faktisk vite noe om deres hensikter? Hva bør forskeren uttale seg om og på hvilket grunnlag, og hvilket ansvar har redaksjoner når de benytter seg av forskere?