Euroskepsis i perspektiv

bookmark

Arenas årskonferanse 2009

fredag 11. desember 2009, kl. 08:30

Sal: Skram

Arrangør: ARENA – Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

En rekke euroskeptikere kom inn i Europaparlamentet ved valget i juni i år. De reflekterer ulike politiske ståsteder. Hva er euroskeptisisme, og hva er den uttykk for? Hva sier skepsisen oss om EUs legitimitet?

Vi spør oss om det er slik at motstanden mot integrasjon på fremmarsj i Europa. Særlig legger vi vekt på hvordan EU blir diskutert av journalister, borgere og
intellektuelle både i Norge og ellers i Europa.

Arrangementet er gratis. For å få oversikt over hvor mange som ønsker lunsj, ber vi likevel om at du melder deg på via denne lenken: https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=42606&lang=no

Fullstendig program: http://www.arena.uio.no/pictures/events/annual-conferences/programme_2009.pdf

Mer informasjon på www.arena.uio.no