Evelyns innboksFoto: Marius Viken

bookmark

tirsdag 27. juli 2021, kl. 18:00 til kl. 18:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Arrangementet er gratis, men på grunn av begrenset antall plasser legger vi ut gratisbilletter kvelden før.

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 24. mai 2022 close