Evidensbasert politikk – mulig og ønskelig?

bookmark

Tore Tennøe om Teknologirådets tilnærming til hva som er god forskning

onsdag 23. oktober 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forum for Vitenskapsteori

Inngang: Gratis

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, kommer for å snakke om Teknologirådets tilnærming til hva som er god forskning ut fra begrepet "evidence-based policy-making".

At politikk bør bygge på kunnskap er allment akseptert. Da Bill Clinton anklaget Sarah Palin og the Tea Party for "fact-free politics", satte han dem effektiv på sidelinja i debatten. Politikere som ignorerer fakta mister troverdighet. De siste årene har en ambisjon om en "evidens-basert politikk" fått vind i seilene: Med raffinerte metoder skal nøytrale forskere servere veloverveide fakta og sannheter til politikere som dermed mer effektivt kan omsette sine ideer til handling.

Men kan forskningens tolkningsmangfold og systematiske tvil egentlig tjene som grunnlag for en bestemt politikk? Dagens innleder utforsker den gyldne middelveien mellom fakta-fri politikk og teknokrati.

Tore Tennøe er direktør i Teknologirådet, som gir uavhengige råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. Han har studert teknologihistorie, økonomi og statsvitenskap og ved London School of Economics,Norges Handelshøyskole og Universitetet i Oslo, der han også har jobbet som forsker. Tennøe er nestleder i styret for TIK-senteret ved UiO og har tidligere ledet arbeidet i European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA).

Ellen-Marie Forsberg, som leder et forskningsprosjekt om teknologi- og vitenskapspolitikk, lege (PhD) Vegard Bruun Wyller, som er aktiv i Helseaksjonen, og Jan Arild Snoen, som er kommentator og medlem av redaksjonen i Minerva, kommenterer.

Seminaret er del av en seminarrekke i regi av Forum for Vitenskapsteori.
Som alle foredrag i serien er også dette åpent for alle interesserte.