Evig barnefri

bookmark

Om å velge et liv uten barn

onsdag 26. august 2015, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Humanist forlag og Human-Etisk Forbund, Oslo

Inngang: Gratis

Hva feiler det folk som sier nei til selve meningen med livet? Barnefrihet vekker oppsikt. Vi lever i en tid der det er lettere enn noen gang å få  hjelp mot fertilitetsproblemer, velferdsordningene er mange og den generelle velstanden stor. Parallelt med dette leser vi om samfunnets behov for nye skattebetalere og hjelpende hender i fremtiden. Det er tilsynelatende ingen grunn til ikke å få barn med mindre de fysiske utfordringene er uoverkommelige. Ufrivillig barnløshet utløser stor sympati, frivillig barnløshet derimot, er egoistisk.

Fullt så enkel er ikke virkeligheten. I boka Evig barnefri, redigert av Heidi Helene Sveen, skriver fjorten mennesker om hvorfor de har valgt et liv uten barn.  På dette arrangementet presenteres fire av dem: Brita Møystad Engseth, Anne Bitsch, Ole Ivar B. Storø og Heidi Helene Sveen. De deler sine historier, og demonstrerer at årsakene til frivillig barnløshet er langt mer komplekse enn mange tror, og at barnefrihet ikke står i veien for å leve komplette liv.