EvolusjonskveldFoto Voje: Unni Vik Foto Hessen: Aurora Hannisdal

Evolusjonskveld

bookmark

Innledning og samtale v/ Kjetil Lysne Voje og Dag O. Hessen

onsdag 3. april 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

De fleste trekk/egenskaper har stort potensiale for endring via evolusjon. Hvilke konsekvenser har evolusjonens muligheter og begrensinger ​for vår tolkning av hvor godt artene er tilpasset   omgivelsene? Evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voje utdyper og viser fantastiske bilder.

Prinsippene for samarbeid er de samme fra slimsopp til menneske; det koster noe for individet, men er allikevel lønnsomt. For sosiale pattedyr er det de samme evolusjonære drivkrefter og hormonelle mekanismer som driver samarbeid, og hos oss er det også koblet til moral. Biologiprofessor Dag O. Hessen utdyper.