Extended Composition - hva kan være musikk?Foto: Henrik Hellstenius

Extended Composition – hva kan være musikk?

bookmark

Om den nye kunstmusikkens utvidelser av materiale for komposisjon og framføring

fredag 24. september 2021, kl. 11:00 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norges musikkhøgskole

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Den nye musikken inkorporer stadig nytt materiale som ikke er lyd eller musikalske
instrumenter. Bevegelse, video, tekst, rom, lys, objekter og lekkasjer fra det virkelige liv inngår i
økende grad i moderne komposisjon og utøvelse av samtidsmusikken. Dette seminaret ønsker å
reflektere rundt spørsmål som knytter seg til hvilke nye strategier for komposisjon og utøvelse
som må utvikles. Hvordan mestre den rikdommen av muligheter og utfordringer som oppstår i
møtet med musikkens ekspanderende materialer?

Hvilke nye betydninger oppstår fra lagene i slike utvidede komposisjoner, av lyd, språk, lys,
bevegelse, språk, objekt og bilde. Endrer dette «nye» materialet hva musikk kan være og hva
musikken kan bety? Kan man i det hele tatt snakke om musikk og musikalsk komposisjon når
man arbeider like meget med lys, tekst, bilde og bevegelse som lyd? Hvordan klarer vi å ta inn
slike verk og hvordan evaluerer vi dem?

Seminaret springer ut av det kunstneriske forskningsprosjektet Extended Composition ved
Norges Musikkhøyskole, ledet av komponist og professor Henrik Hellstenius. Prosjektet har
pågått siden 2018, og seminaret står i sammenheng med prosjektets konsert på Ultima 22
september på Sentralen.

11- 12: Forelesninger ved Paul Creanen

12- 12.30: Videosamtale med Jennifer Walshe og Matthew Shlomowitz.

12.45: Presentasjon av prosjektet «Extended Composition» ved Tanja Orning, Camilla Eeg-Tverrbakk,
Christian Blom, Ellen Ugelvik og Henrik Hellstenius.

14 -16: Panelsamtale med Shila Anaraki, Annesley Black, Andreas Borreagaard, Tanja Orning, Christian
Blom og Henrik Hellstenius.