Fagfornyelse og vurderingspraksis i norsk på ungdomstrinnet

Fagfornyelse og vurderingspraksis i norsk på ungdomstrinnet

bookmark

torsdag 7. april 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Landslaget for norskundervisning (LNU)

Inngang: Gratis - Påmelding

Arrangementet blir også strømmet direkte på YouTube

Landslaget for norskundervisning inviterer til en faglig spennende kveld for norsklærere på ungdomstrinnet. Foredragsholder Jonas Bakken (UiO) tar opp to svært relevante spørsmål: «Har fagfornyelsen lagt grunnlaget for et helt nytt norskfag på ungdomstrinnet? Og hvordan skal elevenes kompetanse i norsk vurderes underveis og til slutt?» Deretter skal Lija Kwetzinsky (Nordberg ungdomsskole) fortelle om hvordan hun ved hjelp av dempet karakterbruk jobber for å fremme lærelyst i underveisvurderingen. Hun gir konkrete tips til hvordan vi kan arbeide med elevenes selvrefleksjon og konkrete tilbakemeldinger.

Jonas Bakken er førsteamanuensis i norskdidaktikk og faglig leder av Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Som medlem i læreplangruppa var Bakken en viktig aktør i utarbeidelsen av fagfornyelsen i norskfaget.

Lija Kwetzinsky jobber som norsklærer på Nordberg ungdomsskole i Oslo. Hun er særlig interessert i utvikling av profesjonsfellesskap, kollegaveiledning, vurderingspraksis og skriveopplæring.

Deltagelse på Litteraturhuset i Oslo er gratis, og arrangementet blir strømmet.