Fagforum etniske minoriteter

bookmark

Erfaringer fra "Gateklinkikken" 24SJU

torsdag 28. november 2013, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kompetansesenter rus - Oslo

Inngang: Gratis

Erfaringer fra arbeid med minoriteter og papirløse på ”Gateklinikken” 24SJU drevet av Kirkens bymisjon. Det blir både formidling og erfaringsdeling.