Fagfrokost – Digitalisering og påvirkning i arbeidslivet

bookmark

Hva kommer til å kreves av fremtidens organisasjoner og ansatte for å lykkes?

tirsdag 28. mars 2017, kl. 08:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Jobzone

Inngang: Gratis

Digitaliseringen påvirker alle bransjer og bedrifter i større eller mindre grad. Noen bedrifter står midt i det nå, for andre ligger det litt lenger frem i tid. Hvordan påvirker dette arbeidslivet, og hva kommer til å kreves av fremtidens organisasjoner og ansatte for å lykkes?

Dette er temaet for vårens fagfrokost – ikke gå glipp av denne muligheten til både faglig og sosialt påfyll, kombinert med en hyggelig frokost!

Program:
8.00 – 8.30: Frokost og mingling
8.30 – 9.00: Hva kreves av fremtidens organisasjoner og ansatte? v/Anette Mellbye, VP i Schibsted Change Office
9.00 – 9.30: Digitalisering – fra trussel til mulighet v/Espen Hem Jakobsen, adm. dir. i Jobzone

Meld deg på her 

Mer om foredragene og foredragsholderne:

Hva kreves av fremtidens organisasjoner og ansatte?
Anette Mellbye snakker om hvordan teknologi endrer alle bransjer, og deler av sin erfaring med å stå i en organisasjon i sterk endring.

Anette Mellbye har vært adm. dir. for Aftenposten Mobil og er nå VP i Schibsted Change Office. Hun er statsviter fra UiO og London School of Economics og har hatt en rekke teknologi- og utviklingsrelaterte stillinger innenfor Schibsted-konsernet. Hun er også initiativtager til Aftenpostens konferanseserie ”Teknologi og Fremtidens Arbeidsmarked».

Digitalisering – fra trussel til mulighet
Mens noen bedrifter ser på digitaliseringen som en trussel, ser Espen Hem Jakobsen på den som en stor mulighet for bedriften han leder. Han deler sine erfaringer fra hvordan han har fått hele organisasjonen – fra de ansatte til styret og eiere – med på drastiske endringer.

Espen Hem Jakobsen er administrerende direktør i Jobzone Norge AS, og medlem av styret for Bemanningsbransjen i NHO Service. Han er utdannet innenfor organisasjon og ledelse, har bakgrunn fra Forsvaret og lang fartstid i bemanningsbransjen.