Faglig Vorspiel til Verdens Aidsdag:

bookmark

- Om hiv og helse var et tema: Sentrumsaksjonene mot åpne stoffscener

søndag 30. november 2014, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: HIVNorge, Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

Inngang: Gratis

I mange år har lokale myndigheter i Oslo og Bergen overlatt til politiet å rydde opp og vekk de åpne stoffscenene. Hovedformålet er at samling av menneskene som befolker de åpne stoffscenene er til sjenanse for andre og et ordensproblem. I det som kan kalles kontrollstrategien sjenansereduksjon – er det politiets metoder og ekspertise som rår, det vil si bortvisning og bøtelegging for ordensforstyrrelser og stoffbeslag. Vi har et godt utbygd skadereduksjonssystem hvor vi er opptatt av helseproblematikk og redusere helseskader knyttet til stoffbruk, men i sentrumsaksjonene er helsebekymringene fraværende.

Oppmerksomheten er rettet mot muligheten for at stoffbrukerne etablerere nytt sted i andre sentrumsgater. Sentrumsaksjonene kan sies å være i strid med anbefalinger fra Verdenshelseorganisasjon, UNAIDS, Global Commission on Drug Policy og Global Commission on Hiv and the Law. I følge helseorganisasjonene og utvalgene fungerer strafferettslige tiltak overfor injiserende stoffbrukere som drivstoff for spredning av hivsmitte.