Fagseminar 1

Fagseminar: Antibiotikaresistens – trussel mot folkehelsen

bookmark

Kunnskap og utvikling av nye verktøy

torsdag 22. september 2022, kl. 12:00 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Homeopatistiftelsen

Inngang: Gratis - Påmelding

Velkommen til fagseminar på Litteraturhuset i Oslo, 22 september 2022, i regi av Homeopatistiftelsen.

Seminaret er gratis for deltakerne. Påmeldingsfrist 17.09.22. (av hensyn til bestilling av pause frofriskninger).

Påmelding til info@homeopatistiftelsen.no

 

Program:

12.00-12.10 – Introduksjon og velkommen ved styreleder Solveig Mohr. Kari Evang
leder programmet for dagen.

12.10-12.40 – Karen Seyersted: Komplementær og integrerende medisin som skaper
helse og velvære på dyr. Karen er fysioterapeut og har studert homeopati og
integrert helsebehandling ved SIKH, Oslo og University of Central Lancashire, UK.
Arbeider i dag for Whole Health Agriculture for å fremme dyrehelse i England

12.40-13.25 – Dr Alison Fixsen: Green social prescribing: experiences and research
in the UK and international research in this area. Hun er seniorlektor og etikk
koordinator i sosialvitenskap og teknologi ved University of Westminster i UK. Hun
er en erfaren kvalitativ forsker innen antibiotikaresistens og sosiale konsekvenser
ved foreskrivning smertestillende medisiner.

13.25-14.00 Pause

14.00-14.30 – Erik Martiniussen: Er antibiotikaresistens i ferd med å ødelegge
helsevesenet fra innsiden? Han er journalist og forfatter med fokus på miljø, klima
og kjent for boken : Krigen mot bakteriene fra 2020.

14.30-14.50 – Professor Fernanda Pedersen: Off-target impact of antibiotics.
Hun er internasjonal forsker innen antibiotikaresistens – AMR med spesielt fokus på
menneskets mikrobiom. For å takle krisen kreves det tverrfaglig innsats i akademia
og det er behov for en holistisk tilnærming som integrerer AMR-forskning i ulike
livsvitenskapelige disipliner.

14.50-15.10 – Kari Skrautvol: Hva er integrerende helse i lys av inflammatorisk
tarmsykdom? Hun er førstelektor, intensivsykepleier og homeopat SIKH, MNHL.
Hun er kvalitativ forsker innen forebyggende og helsefremmende arbeid og har
undervist sykepleierstudenter innen antibiotikaresistens siden 1996.

15.15-16.00 Paneldiskusjon

Påmelding info@homeopatistiftelsen.no

Org nr 998 912 334

 

Homeopatstiftelsen arrangerer også et publikumsarrangement på Litteraturhuset på kveldstid