Fascismens arv: Økonomi

Fascismens arv: Økonomi

bookmark

Ved Ola Innset

lørdag 26. mai 2018, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert fredag 14. desember 2018, kl. 12:33

12:33

Fjerde og siste foredrag i arrangementsserien «Fascismens arv» holdes av Ola Innset, som er forfatter og stipendiat i historie ved European University Institute i Firenze. Det er bred enighet om at mellomkrigstidas økonomiske krise var en av de viktigste grunnene til at nazismen og fascismen fikk så stort gjennomslag i Europa på 1930-talet. Men hva skyldtes krisa, og hva slags politiske lærdommer kan vi trekke for å unngå at dagens økonomiske krise skal føre like galt av sted?

Det er brei semje om at mellomkrigstidas økonomiske krise var ein av dei viktigaste grunnane til at nazismen og fascismen fekk så stort gjennomslag i Europa på 1930-talet. Men kva skyldtes krisa, og kva slags politiske lærdommar kan ein trekkje for å unngå at dagens økonomiske krise skal føre like gale av stad?

Heilt sidan andre verdskrig har europeisk økonomisk politikk framfor alt handla om å unngå ein repetisjon av mellomkrigstida og fascismens framvekst. Men analysane av krisas årsaker har endra seg i takt med politiske svingningar. I siste instans er spørsmålet djupt sett politisk: Er det for mykje kapitalisme som leiar til fascisme, eller er det tvert imot sosialistisk politikk?

Ola Innset er forfattar og stipendiat i historie ved European University Institute i Firenze og avsluttar med dette Litteraturhusets serie «Fascismens arv».