Fascismens arv: Økonomi

bookmark

lørdag 26. mai 2018, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert fredag 14. desember 2018, kl. 12:33

12:33

Fjerde og siste foredrag i arrangementsserien «Fascismens arv» holdes av Ola Innset, som er forfatter og stipendiat i historie ved European University Institute i Firenze. Det er bred enighet om at mellomkrigstidas økonomiske krise var en av de viktigste grunnene til at nazismen og fascismen fikk så stort gjennomslag i Europa på 1930-talet. Men hva skyldtes krisa, og hva slags politiske lærdommer kan vi trekke for å unngå at dagens økonomiske krise skal føre like galt av sted?

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 20. oktober 2021 close