Fattigdomsfolk ved Stortingsvalget 2021

Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget 2021

bookmark

torsdag 2. september 2021, kl. 17:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Fattignettverket Norge

Inngang: Gratis

Stortingskandidater fra opptil 9 partier i Oslo holder innlegg, svarer på våre tre spørsmål og på noen fra de fattige/publikum:
1: Hva er partiets viktigste programpunkter om fattigdomsbekjempelse?
2: Støtter dere våre krav om bedre livsopphold, boligpolitikk og NAV-tjenester?
3: Vil dere bidra til et fattigdomsforlik og hva bør det inneholde?

Arrangementet er gratis, men det er begrenset med plasser. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.
Alle publikummere må registrere seg i døra.

Kaffe, drikke og småmat i pausen.

Medarrangører: Fattighuset og Selvhjelpens Hus.