Fedrift og pekuniære forhold

bookmark

Språket som museum og raritetskabinett

lørdag 17. september 2011, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Tittelen på dette foredraget virker sikkert kryptisk og forvirrende på de fleste: Skal dette handle om landbruk eller om økonomi? Svaret er: Ingen av delene.

Derimot vil professor Arne Torp fortelle oss litt om ordenes historie. Ordene fe og peku- er nemlig opprinnelig det samme ordet. Og ut fra det kan vi lære noe om pengenes verdi i gamle samfunn basert på fedrift. Å studere samsvar i form og betydning mellom ord i ulike språk som kommer fra et felles opphav, kalles etymologi. Etymologien kan også fortelle at f.eks. navnet Loelva i Oslo beror på en misforståelse, mens Nidaros og Århus har svært likt opphav. Og hva er bakgrunnen for ord som nøkkelost og bjørnetjeneste?

Den kunnskapsrike og entusiastiske professor Torp forteller altså om så mangt i dette foredraget. Den røde tråden er kanskje ikke annet enn undring og glede over språkets mange krokveier. Men kanskje kan man likevel oppdage mønster og system i forandringene?