Felles ansvar for global helse: legemidler – fra markedsvare til fellesgode

bookmark

Paneldebatt

mandag 1. oktober 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: UAEM, UiO og The Lancet

Inngang: Gratis

Program
Innledning v/Christine Årdal, Kunnskapssenteret
"Tilgang til legemidler: Fordeler og ulemper med dagens innovasjonssystem og hvordan anbefalingene fra ekspertgruppen i Verdens Helseorganisasjon ønsker å bygge et nytt innovasjonssystem for utvikling av nødvendige legemidler"

Innlegg fra:
Leger Uten Grenser
Legemiddelindustriforeningen
Utenriksdepartementet ved Tore Godal, spesialrådgiver for statsministeren på global helse.

Debatt og spørsmål fra salen.

Les mer om anbefalingene til ekspertgruppen her: A New Deal for Global Health R&D? The Recommendations of the Consultative Expert Working Group on Research and Development (CEWG)

Bakgrunn
Dagens system for utvikling av legemidler, med patenter og monopol på produktet som hovedmekanismer, har ikke vært tilstrekkelig for å møte helsebehov som først og fremst råder i lav- og mellominntektsland. Nåværende investeringer i forskning og utvikling fra offentlig side er ikke tilstrekkelig, samtidig som at legemiddelindustrien først og fremst ønsker å investere i medikamenter de er sikre på kan gi avkastning. Monopol, patentvirksomhet og manglende investeringer er barrierer mot utvikling og tilgjengeliggjøring av nødvendige medisiner i lav- og middelinntektsland. Samtidig har patent og monopol vært ansett som en nødvendig del av innovasjonssystemet som skal levere nye legemidler i framtiden.

Verdens Helseorganisasjons Consultative Expert Working Group on Research and Development (CEWG), ledet av norske John-Arne Røttingen, la I april 2012 frem en rapport for Verdens Helseforsamling. Ekspertgruppen foreslo virkningsmekanismer som bedre tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert forskning, mer offentlige midler for investering i forskning og utvikling slik at patenter på viktige legemidler kan frigjøres for generisk produksjon samt et globalt koordinerende organ som skal overvåke forskning og finansiering. Dette skal sikre et innovasjonssystem som skal fungere parallelt med det nåværende patentsystemet som utvikling av legemidler baserer seg på. Anbefalingene er foreslått implementert gjennom en bindende konvensjon.

Formålet med debatten er å drøfte dagens system for innovasjon, fordeler og ulemper ved det foreslåtte globale rammeverket samt rollen til det offentlige i investering og utvikling av nødvendige legemidler. Er forslaget til CEWG en mulighet for å bygge et bærekraftig system for utvikling av legemidler til overkommelig pris?

www.uaem.no