Fellesrådet for kunstfagene i skolen

bookmark

Jubileumskonferanse

torsdag 29. november 2012, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)

Inngang: Billett

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) har arbeidet for å styrke kunstfagene i skolen i 20 år og inviterer til jubileumskonferanse.  Med kunstfaglig forskning og gode eksempler ønsker vi å bidra til debatt, politikkutvikling og inspirasjon og henter innledere, prosjekter og inspiratorer fra inn- og utland. Programmet er fremdeles under utarbeidelse, men blant innledere og prosjekter har vi:
 
 *   Paul Roberts (UK), rådgiver for britiske myndigheter på barn og kreativitet og styreleder for Creativity, Culture & Education.
 
 *   Drömmarnas Hus, (Sverige) nytenkende kultursenter med banebrytende kunstprosjekter i skolene i bydelen Rosenholm i Malmö.
 
 *   "Bodøpiloten" ved Kirsti Saxi, (Norge) leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
 
 *   Adam Cziboly (Ungarn), prosjektleder for DICE – EU-finansiert forskningsprosjekt om dramas betydning for grunnleggende ferdigheter. Partnere i 11 europeiske land og Palestina.
 
Sett av datoen allerede nå – les mer og følg med på våre nettsider: www.fellesradet-fks.no<applewebdata://602EF7A7-711B-4278-B874-1E937EC5489D/www.fellesradet-fks.no>