Filmstøtten i gode hender?

bookmark

Inspirasjon, nytenkning og debatt

lørdag 5. november 2011, kl. 12:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norske filmregissører

Inngang: Billett

NFR arrangerer et to dagers symposium på Litteraturens hus der vi går det generøse norske filmstøttesystemet i sømmene sett fra regi og andre opphavsrettslige aktørers ståsted og behov.
Norsk Film lykkes i øyeblikket på mange områder og oppfyller til dels de politiske målsetningene – men fortsatt har vi ikke nådd målet om kunstnerisk kvalitet, nyskaping og mangfold. Symposiet, som er åpent for både publikum og bransje, ønsker å inspirere til nytenking og debatt.

12.00 – 12.15
VELKOMMEN
Åpningsord ved NFRs forbundsleder Lars Berg og nestleder Mona Hoel
Ordstyrer for dagen er Guttorm Andresen

12.20 -12-50
HVORDAN KOMMUNISERER VÅRE HISTORIER MED SAMTIDEN?
Margreth Olin holder foredrag om regissørens virke og hvordan våre filmer griper inn i samtiden

12.50 -13.00
MAKTARROGANSE
Ragnhild Helene Hennum, viserektor – professor dr. Philos ved Universitetet i Oslo holder et kort innlegg om hva maktarroganse kan være, hvordan den oppstår og hvordan det går an å rydde opp i vanskelige situasjoner (der det forekommer maktarroganse eller påstander om dette) Hun vektlegger åpenhet, tydelige regler, god forankring av de reglene man følger osv. dersom man får tillit til å forvalte stor midler.

13.00 – 14.45
NFIS DIREKTØR I SAMTALE MED TO REGISSØRER MED ULIKE BEHOV
Nina Refseth går gjennom hvordan NFI forvalter filmstøtten per dags dato. Regissørene Marikken Halle og Jens Lien presenterer seg selv som fortellere og redegjør for utfordringer i forholdt til instituttet.

14.00 – 14.15 PAUSE

MARIT VIK, NFRs jurist setter et kritisk blikk på støttesystemet sett fra jussens ståsted. Nina Refseth og regissørene Janic Heen og Simen Alsvik forteller om sine opplevelser knyttet til manglende forståelse hos produsenter de har jobbet med både i forhold til lønn og arbeidsforhold.

15.15 – 16.15 LUNSJ

16.15 – 16.30
Hvordan stiller politikere seg til elendige arbeidsavtaler, lønn som arbeidskreditt og uteblitt royaltygodtgjørelse?

16.30 – 17.30
HVORDAN GJØR DE ANDRE STORE KULTURFORVALTERNE DET
Stein Slyngstad fra kulturrådet redegjør for hvordan støttesystemet der er satt opp. Hvilke utfordringer og erfaringer sitter de med som kulturmiddelforvalter i et langt mer variert landskap med svært ulike behov. Vi lar oss inspirere

NRK Drama ved Hans Rossine forteller om NRK som produsent med et eget produksjonshus. Hvordan sikrer de kvalitet og mangfold? Hvordan velger de sine kreative samarbeidspartnere, regissører, manusforfattere? Hva er deres utfordringer?
Produsent Alan R. Milligan presenterer sitt produksjonsselskap FILM FARMS og deler sine visjoner fra et independent perspektiv og hvordan han knytter kontakt og bygger tillit til regissør med vekt på langsiktighet.
17.30 – 17.45 PAUSE

17.45 – 18.30
ORDET ER FRITT
Vi åpner for en samtale om ”nye veier til lange filmer”. Nøkkelpersoner fra symposiet deltar i en samtale der publikum kan delta.
 

Reservasjon: nfr@filmdir.no.