Filosofi – språk – historie

bookmark

En dag med Det Norske Videnskaps-Akademi

lørdag 27. april 2013, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Det Norske Videnskaps-Akademi

Inngang: Gratis

Åpning ved preses Kirsti Strøm Bull

1000-1200 (Wergeland): Sokrates – en folkefiende?
Sokrates’ forsvarstale, fremført av Toralv Maurstad
Faglig diskusjon med Eyjólfur Emilsson og Vivil Haraldsen

1200-1230: Kaffe og enkel servering

1230-1415 (Amalie Skram): Språk og kultur–likt og ulikt
Forelesninger av Thomas Hylland Eriksen og Jan Terje Faarlund

Paneldebatt med foreleserne og
Ingjerd Hoem
Rolf Theil

Spørsmål og kommentarer fra salen

1415-1445: Kaffe

1445-1630 (Amalie Skram): Hva skjedde i 1813?
John Peter Collett: Universitetets begynnelse. De første studenter og professorer ved det Kongelige Frederiks Universitet
Ruth Hemstad: Propagandakrigen om Norge i 1813
Erling Sandmo: Hva gjorde Beethoven i 1813?
Jan Eivind Myhre: Den siste sulten. Nødsåret 1813

Det blir mulighet for spørsmål fra salen etter innleggene