Finnes det liv etter døden? 1

Finnes det liv etter døden?

bookmark

Parapsykologiens bidrag til en utvidet forståelse

lørdag 1. oktober 2022, kl. 10:00 til kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk parapsykologisk selskap

Inngang: Pris kr. 400 (m/lunsj)

Norsk Parapsykologisk Selskap inviterer til en sjelden sjanse til å få oppdatert kunnskap om allmenne, men kontroversielle opplevelser som kan peke mot et liv etter døden: Nær-døden-opplevelser, dødsleieopplevelser, delte dødsopplevelser, direkte kommunikasjon med avdøde, kommunikasjon med avdøde gjennom et medium.

Her legges vitenskapelig kunnskap om troverdige opplevelser fram på en forståelig måte for både leg og lærd – med bidrag fra en norsk opplever og tre anerkjente britiske forskere. Seminaret foregår på engelsk.

 

Pris kr. 400 (m/lunsj)

For påmelding gå til TicketCo

Program: 9.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Velkommen, åpning av seminaret

10.15 – 11.15 Near-death experiences (NDE/NDO) and End-of-life experiences (ELE/OLS) ved Peter Fenwick – digitalt via Zoom

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.30 Shared Death Experiences (SDE/DDO) ved nevropsykiater Peter Fenwick. Presentasjon av norske Ida Nilsen sin opplevelse.

12.30 – 13.30

Lunsj 13.30 – 14.30 Direct after death communication (ADC) ved Callum Cooper

14.30 – 14.45 Pause m/ kaffe, te

14.45 – 15.45 After death communication via mediums ved professor Chris Roe

15.45 – 16.30 Paneldebatt, og debatt med salen.

16.30 – 16.45 Avslutning

 

Nær-døden-opplevelser (NDO/NDE) kan gi sterke, transformerende opplevelser hos den nær-døde. Opplevelsene kan i tillegg gi faktisk informasjon om helse­personale og levende eller avdøde slektninger, som pasientene ikke kunne ha fått på noe normalt vis. Oksygenmangel, medikamenter og andre mulige årsaker kan ikke forklare dette. Hva kan vi si om NDO?

Opplevelser ved livets slutt (OLS/ELE) er opplevelser døende har på dødsleiet. Ofte et syn av en avdød kjær person. Noen få tilfeller har et familiemedlem, en venn eller en pleier sett samme apparisjon. Andre ganger bare en mental kontakt. Den døende opplever gjerne en stor ro i den gjenværende korte tiden. Er det noe mer enn hallusinasjoner?

Delte dødsopplevelser (DDO/SDE), hvor en frisk person opplever å følge en døende på reisen mot det hinsidige, noen ganger uten å vite at vedkommende er døende. De har fellestrekk med NDO, men oppleveren har kontakt med en døende, som faktisk dør på samme tidspunkt, og oppleveren kommer så tilbake, ofte sterkt spirituelt forandret. Er det noe mer enn hallusinasjoner?

 

Direkte kommunikasjon med avdøde er ganske vanlig: Omtrent halv­parten av enker og enkemenn opplever svakere eller sterkere kontakt med den avdøde ektemaken i tida etter dødsfallet, fra vage følelser til lukt, stemme, mentalt bilde eller en klar visjon. Hvordan påvirkes de av opplevelsene?  Og er det noe mer enn ønsketenkning og hallusinasjoner?

Kommunikasjon med avdøde via medier. Kan man stole på dem? Ikke alle, men det finnes mange ærlige medier. De har ofte fakta fra den avdøde som mediet umulig kunne ha fått på noe vanlig vis, noen ganger til og med språkføring lik den avdødes. Hvordan kan vi forklare dette?

Hva skal vi tro om disse opplevelsene? Mange studier støtter at disse fenomenene er reelle opplevelser, selv som man i dag ikke har noen god normal teori for hvordan de skapes. Vi må ta dem på alvor, men hvordan kan de tolkes?

 

 

 

 

 

Peter Fenwick

Nevropsykiater i England. En av pionérene i forskningen på NDE og ELE. Har hatt tre seminarer i Oslo om disse temaene. Tidligere styreleder for The Scientific & Medical Network, som bl.a. er opptatt av bevissthetsforskning og spiritualitet.

 

Callum Cooper

Dosent ved universitetet i Northampton. Forsker bl.a. i tanatologi (studiet av døden) og parapsykologi.

Chris Roe

Professor i psykologi ved universitetet i Northampton. Blant de ledende forskere i  verden i parapsykologi. Er president for The Society for Psychical Research.

 

 

Ida Nilsen

er bosatt i Oslo. Hennes delte-døds-opplevelse blir presentert.  En sterk DDO da hennes mor døde, hvor hun opplevde å følge moren et stykke på vei på reisen til den andre siden. Det forandret hennes syn på livet og døden.