Fjodor blant venner

bookmark

Peter Norman Waage, Kjersti Skomsvold, Tove Nilsen og Trond Haugen

onsdag 29. mars 2017, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Hvor mange unge litteraturstudenter har bladd opp på første side av Forbrytelse og straff og regnet med at de neste månedene skal gå med på uutholdelig pliktlesning bare for å oppdage flyten i Fjodor Dostojevskijs prosa? Hvor lett historien fanger en inn, at menneskeskjebnene holder en mykt fast gjennom sidene, og at man ender med å elske en fattig St. Petersburg-nihilist. Eventuelt Sonja.

Dostojevskij hadde denne sjeldne evnen til å bli favoritt hos både kritikere og det store massepublikummet. Mikhail Bakhtin var dessuten opptatt av hans dialogiske kvaliteter, måten forfatteren gikk inn som en av stemmene i tekstveven, men ikke stilte seg til doms over karakterene sine.

Dostojevskij i dialog heter Peter Norman Waages nye utgivelse, som både er et forfatterskapsstudium og en biografi over denne sentrale skikkelsen i nyere russisk litteraturhistorie. Kjersti Skomsvold er en av dem som har et heftig forhold til Dostojevskij, og leste ham da hun selv nettopp hadde begynt å skrive. Da Tove Nilsen sluttet på gymnaset og begynte sine selvstudier med den hensikten å bli forfatter, var også russeren på toppen av leselista. På Litteraturhusets scene samtaler de med forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Trond Haugen.