Flyktningkatastrofen

bookmark

Motoffensiv og Flyktninghjelpen redegjør for dagens flyktningsituasjon

mandag 21. september 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund Oslo og Motoffensiv

Inngang: Gratis

Motoffensiv er en gruppe som jobber mot ekstremisme og hatretorikk på nettet, blant annet ved å gjøre viktig kunnskap tilgjengelig for alle.

21. september har Motoffensiv invitert Richard Skretteberg, seniorrådgiver fra Flyktninghjelpen og redaktør for Flyktningregnskapet, til å redegjøre for utfordringene knyttet til dagens flyktningsituasjon.

Skretteberg har store kunnskaper om flyktningsituasjonene i verden i dag. På internett florerer det av feilinformasjon og usanne påstander om flyktningene. Derfor er dette er et viktig tema å ta tak i.

På møtet vil det også bli informert mer om Motoffensiv sitt arbeid generelt, og de som ønsker det vil få vite hvordan de eventuelt kan bidra til dette arbeidet.