FLYTTET: Fordi livet forandrer seg

bookmark

Dora Thorhallsdottir om livet

onsdag 2. november 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: ROS-rådgivning om spiseforstyrrelser

Inngang: Gratis

Livet er ikke for amatører. Hva skjer med oss når livet tar en ny vending, kanskje noe du ikke er forberedt på eller ønsker? Hvorfor er åpenhet så
avgjørende for å ha et godt liv? Hva skjer når det er stor avstand mellom hvordan du fremstår, og hvordan du egentlig har det, men de rundt deg
ikke aner hva som foregår?

ARRANGEMENTET ER FLYTTET TIL 8. NOVEMBER