FN: Hjørnesten eller utopi i utenrikspolitikken?

bookmark

Debatt

fredag 21. september 2012, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Det har tradisjonelt vært en bred konsensus i Norge om at vi ønsker en FN-ledet verdensorden som sikrer rettsprinsippene i det internasjonale systemet. Men er FN så viktig for Norge og norske interesser som rådende konsensus tilsier? Og er FN i stand til å håndtere de utfordringer verden står overfor, gitt de globale endringer i maktstrukturer vi nå observerer? Hvordan vil morgendagens stormakter forholde seg til FN og hva har det å si for oss? Og ikke minst: Hva er alternativet til FN-sporet?

 

Innledning ved utenriksminister Jonas Gahr Støre og påfølgende debatt med ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen.

 

Ordstyrer: Nazneen Kahn-Østrem, forlagsredaktør I Aschehoug.

 

Følg debatten direkte på nett: www.regjeringen.no/refleks