FNs kvinnediskrimineringskonvensjon

bookmark

Gratis kurs

mandag 3. desember 2012, kl. 12:00

Sal: Nedjma

Arrangør: NKFJ og JURK

Inngang: Gratis

NKJF og JURK arrangerer gratis kurs i hvordan du kan bruke FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Dersom du synes menneskerettighetene er litt flyvende er dette seminaret for deg. Eksamensrelevant!

PROGRAM
12.00 – 12.30: Registrering og mat
12.30-12.35: Velkommen, og målet med seminaret
12.35-13.20: Hvordan bruke skyggerapportering og individklageadgang. Medlem av CEDAW-komitéen og professor ved Universitetet i Helsinki, Niklas Bruun (Finland).
13.30-13.50: CEDAWs grunnprinsipper. Post.doc Helga Aune, Juridisk fakultet, UiO
13.50-14.10: CEDAW i norske domstoler. Else McClimans, Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg
14.10-14.30: Overvåking av gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Likestillings- og diskrimineringsombudet.
14.40-15.40: Gruppearbeid med caser.
15.40-16.00: Oppsummering og avslutning
 

Bindende påmelding til justine@nkfj.no innen 26. november.