FNs menneskerettighetsdag

bookmark

Grunnloven § 92, hva nå?

fredag 9. desember 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis

I anledning FNs menneskerettighetsdag har Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter gleden av å invitere til debatt om menneskerettighetene og Grunnloven.

Grunnloven: Den nylige 200-årsjubilanten er vital og avgjørende som aldri før.

Med inkluderingen av et nytt menneskerettighetskapittel i 2014, fikk vår høyeste rettskilde enda større betydning for enkeltmennesket som skranke mot statens myndighetsutøvelse. Kapitlet inneholder bestemmelser som stadig – og i økende grad – påberopes for norske domstoler. Nylig illustrert gjennom klimasøksmålet fra miljøvernorganisasjonene mot staten.

I sentrum av det hele står kapitlets innledningsbestemmelse. Grunnloven § 92, som pålegger staten å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter», har, sin korte levetid til tross, rukket å bli gjenstand for flere diskusjoner og tolkninger.

For hva innebærer bestemmelsen egentlig? Har alle menneskerettighetskonvensjoner Norge er tilsluttet nå grunnlovs rang? Eller er bestemmelsen kun en programerklæring og videreføring av tidligere § 110c? Eller kan det være et sted imellom, og i så fall hvor?
Svarene er avgjørende for enkeltmenneskets rettstilstand. Etter over to år med mange meninger, men få avklaringer, er det på tide med en fot i bakken.

Vi har fått med oss noen av Norges fremste eksperter på området for å samle trådene: postdoktor Anine Kierulf fra Norsk senter for menneskerettigheter, advokat Christian Reusch fra Regjeringsadvokaten og advokat Frode Elgesem fra Elgesem Advokatfirma AS.
Panelet skal presentere argumentene for og mot de ulike tolkningene, før vi åpner debatten. 

Panelet skal presentere argumentene for og mot de ulike tolkningene, før vi åpner debatten med salen. Ordstyrer er vår nestleder Adele Matheson Mestad.

Velkommen!

Registrering fra kl. 08:30. Det vil bli servert kaffe og te.

Påmelding til info@nhri.no innen 1. desember 2016. NB: begrenset antall plasser.