FNs resolusjon 1325

bookmark

Skaper kvinner fred og sikkerhet?

mandag 16. september 2013, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: FN-sambandet

Inngang: Gratis

FN-sambandet ønsker velkommen til debatt om kvinners rolle i fredsbevarende operasjoner. Norge vil integrere et kjønnsperspektiv i internasjonale operasjoner og øke rekrutteringen av kvinner til det norske forsvaret og politi. Imidlertid viser dette seg å være vanskelig, både i Norge og internasjonalt. Hva slags merverdi kan kvinner tilføre internasjonale operasjoner og hva er det som hindrer økt deltakelse for kvinner? Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møter Mari Skåre (NATO) og Elisabeth Rehn (ICC Trust Fund) i en samtale ledet av Liv Tørres (Norsk Folkehjelp).

Kvelden avsluttes med musikk av Siri Nilsen. Les mer om henne her 

Om panelet:
– Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Arbeiderpartiet.
– Elisabeth Rehn – uavhengig ekspert på kvinner i konflikt og fredsprosesser. Elisabeth Rehn var sentral i utarbeidelsen av resolusjon 1325 og har hatt en rekke oppdrag for FN, blant annet som spesialrepresentant for menneskerettigheter i Bosnia-Herzegovina. Hun var den første kvinnelige forsvarsministeren i Finland (1990-1995). Siden 2009 har hun sittet i styret til Trust Fund for Victims ved Den Internasjonale Straffedomstolen (ICC).
– Mari Skåre – spesialrepresentant for Kvinner, fred og sikkerhet hos Nato. Som diplomat har Mari Skåre tjenestegjort ved Nato-delegasjon, ambassaden i Afghanistan og FN-delegasjonen i New York.
– Liv Tørres – generalsekretær i Norsk Folkehjelp.