Folkemøte om Trident Juncture

bookmark

Hvorfor øver NATO i Norge?

mandag 22. oktober 2018, kl. 08:30 til kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Den Norske Atlanterhavskomité mfl.

Inngang: Gratis med påmelding

I høst gjennomfører NATO den største militærøvelsen siden Den kalde krigens dager på norsk jord. Storøvelsen Trident Juncture samler drøyt 40.000 soldater fra mer enn 30 land. Hvorfor og hvordan vil øvelsen forløpe? Hvilke trusselscenarioer er mest relevante? Og hva er totalforsvarets rolle under øvelsen?

For å svare på dette har Den Norske Atlanterhavskomité invitert en rekke militære og sikkerhetspolitiske eksperter:

Panel 1:
– Generalløytnant Rune Jakobsen, Sjef Forsvarets operative hovedkvarter
– Generalmajor Inge Kampenes, Sjef Cyberforsvaret
– Generalmajor Eirik Kristoffersen, Sjef Heimevernet
– Administrerende direktør Petter Jansen, Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon
– Assisterende direktør Per Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Moderator: Frithjof Jacobsen, kommentator i VG

Panel 2:
– Karsten Friis, seniorrådgiver og forsker ved NUPI
– Katarzyna Zysk, professor ved Institutt for forsvarsstudier – IFS
– Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier – IFS
– Janne Haaland Matlary, professor ved Universitetet i Oslo (UiO)

Moderator: Kate Hansen Bundt, Generalsekretær i Den Norske Atlanterhavskomité

Møtet finner sted i sal Wergeland på Litteraturhuset. Lett frokostservering fra 08:00.

Meld deg på her: https://goo.gl/Mgd4mG

Velkommen!

 

Arrangementet streames her.