For Djevelen er alt mulig

bookmark

Kristne historier om samene

torsdag 6. desember 2007, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Høyskoleforlaget

Inngang: Gratis

Lansering av Brita Pollens bok For Djevelen er alt mulig

Boken rekonstruerer hva som var god kristendom på 1700- tallet – hva det var aktuelt å tvinge samene til å tro på da de skulle kristnes. Kildene er skrifter om den gamle samiske kulturen, forfattet av kristne lærere, prester og misjonærer. Troen på Djevelen var sterk. Samisk kultur ble oppfattet som djevelstyrt og samene som djevelbesatte. Senere samiske kilder viser at samene på sin side tolket kristendommen inn i sitt virkelighetsbilde, og at kulturforskjellene var store.

Samisk religion og misjonshistorie er et obligatorisk emne i grunnskolen. Pollan hevder at fremstillingen i dagens lærebøker har mye til felles med kildene fra 1700 tallet. Lærebøkene gir et bilde av samisk kultur som uutviklet og preget av overtro og misforståelser.