Før jeg forsvinner 3

bookmark

torsdag 15. desember 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo demensforening (Nasjonalforeningen for folkehelse)

Inngang: Påmelding

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 10. juni 2023 close