Forandre verden uten å forandre?

bookmark

Seminar om det grønne skiftet

lørdag 19. november 2016, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den Norske Turistforening

Inngang: Billett

Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til naturvennlig utvikling. Ved å skape et tverrfaglig forum får vi belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser. Påmelding på naturfilosofi.no.