Forbi diagnosene

Forbi diagnosene

bookmark

Et nytt perpektiv på psykiske problemer

fredag 2. desember 2022, kl. 10:00 til kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Mad in Norway

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Den engelske psykologen Lucy Johnstone presenterer konseptet: The Power Threat Meaning Framework (PTMF), utgitt av den engelske psykologforeningen. Rammeverket er under oversettelse til norsk: Makt, trussel, mening-rammeverket (MTM- rammeverket).

Kan de fenomener vi kategoriserer som psykiske lidelser (definert i diagnosemanualene ICD og DSM) sees på som forklarbar respons på en opplevd trussel og ikke en sykdom? 

Mer enn 40 års jakt på biologiske årsaker til psykiske problemer har ikke bedret folkehelsetilstanden på området. Å forstå hvordan utøvelse av makt i vid forstand oppleves som en trussel, og hvilken mening en tillegger det som skjer, kan gi grobunn for å se sammenhenger og for mestring.

Overlege i psykiatri Magnus P. Hald ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) innleder kort med utgangspunkt i boken etter Tom Andersen «Vandringer og veiskiller» om språkets betydning for vår forståelse av fenomener vi møter.

Det blir refleksjon og diskusjon. Lucy Johnstones innledning holdes på engelsk.

Seminaret er gratis, ingen påmelding. Lunsj og kaffe kan kjøpes i kafeteriaen.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og WSO-Landsforeningen We Shall Overcome

 

Program

1000 – 1010 Velkommen v/ Birgit Valla, sjefredaktør, Mad in Norway

1010-1040: Overlege i psykiatri Magnus P. Hald ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) innleder.

1040-1130: Psykologen Lucy Johnstone presenterer konseptet: The Power Threat Meaning Framework (PTMF)

1130-1145: Pause

1145-1230: Lucy Johnstone fortsetter

1230-1330 Lunsj

13.30-14.30 Dialog med deltakere i salen v/ Birgit Valla

1430-1445 Pause

1445-1600 Lucy Johnstone fortsetter

1600-1615 Pause

1615-17.00 Refleksjon v/ Lucy Johnstone, Birgit Valla, Magnus Hald og Vegard Høgli. Hva er det viktigste steget å ta nå? Hvordan skal det vi har hørt i dag få betydning?