«Förbundsstaten Norden»

bookmark

Debattmøte

mandag 9. januar 2017, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Foreningen Norden Oslo

Inngang: Billett

Norden har samarbeidet tett innenfor politikk, økonomi, næringsliv og kultur, og har hatt passfrihet og fritt arbeidsmarked flere tiår før Schengen ble påtenkt. Gunnar Wetterbergs bok Förbundsstaten Norden fra 2010 har ført til ny debatt om en nordisk forbundsstat.

Debattmøte med Gunnar Wetterberg (Sverige), Bogi Augutsson (Island) og Kristin Clement (Norge). Ordstyrer Åsulv Edland.

Norden har tett samarbeidet innenfor politikk, økonomi, næringsliv og kultur. Norden har hatt passfrihet og fritt arbeidsmarked flere tiår før Schengen ble påtenkt.

Gunnar Wetterbergs bok om en nordisk forbundsstat var ble presentert i Nordisk Råd på Island i 2010. Boka er har ført til ny debatt om en nordisk forbundsstat.

De nordiske landene har en så sterk økonomi at de som en «stat» ville være kvalifisert til å bli med i G 8 gruppen. De nordiske statsministrene ble invitert som gruppe til president Obama i Det hvite hus.