Forebygging for postpandemiFotokred: ukom.no / regjeringen.no

Forebygging for postpandemi

bookmark

Betydningen av lavterskeltilbud

tirsdag 7. september 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland og Digitalt

Arrangør: LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord og Røde kors

Inngang: Arrangementet er åpent og gratis.

Hvert år arrangerer LEVE og Unge LEVE et selvmordsforebyggende seminar på Litteraturhuset i Oslo, sammen med Røde Kors og Røde Kors Ungdom. Seminaret knyttes til Verdensdagen for selvmordsforebygging. Årets tema er «Forebygging for postpandemi – betydningen av lavterskeltilbud». Direktør i Ukom, Pål Iden (foto), forteller om deres rapport om barn og unges psykiske helse under og etter pandemien, med spesiell vekt på betydningen av lavterskeltilbud. Ukom er Statens Undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten. I en påfølgende debatt deltar Iden sammen med statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke (foto), og Vilde Lindquister fra Rask Psykisk helsehjelp i Nordstrand bydel i Oslo. Vi løfter også frem gjeld og økonomiske vanskeligheter som risikofaktorer for selvmord, hvor vi bl.a. har med Guro Eriksrud fra Smart Økonomi. I tillegg deler LEVE ut Olafprisen 2021 til en person som har utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge. Seminaret vil bli streamet.

Det er ingen forhåndspåmelding til det fysiske arrangementet, plasser fylles opp til det er fullt. Dersom man ønsker å følge streaming, må man melde seg på nedenfor for å få tilsendt link.

Påmelding til livestreaming